Coline Ana SRL
Comunicat de presa

“Dezvoltarea activității societății economice Coline Ana“


SC COLINE ANA SRL a derulat, începând cu data de 01.07.2014, proiectul “Dezvoltarea activității societății economice Coline Ana“, cod SMIS 52571, co-finanţat prin Program Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Program Operațional Regional 2007-2013 prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 712.980,37 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 695.667,25 lei, din care finanțare nerambursabilă din FEDR 622.204,79 lei.

Proiectul s-a implementat în oraș Urlați pe o durată de 15 luni.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea și modernizarea activității societăţii prin creșterea nivelului de competitivitate și îmbunătățirea serviciilor oferite şi crearea de noi locuri de muncă.

Activitățile proiectului au constat în achiziții de cort, mobilier, echipamente tehnologice și IT.

Rezultatele proiectului sunt:

• 37 active tangibile achizitionate.

• Creșterea numărului de salariați al societății, prin crearea de noi 5 locuri de muncă; mentinerea locurilor de munca nou create si a celor existente

• Pentru informații detaliate despre celălălte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională